A Life Too Short The Isabella Nardoni Case (Isabella O Caso Nardoni) อิซาเบลล่า ชีวิตช่างสั้นเกินไป (2023) NETFLIX บรรยายไทย

ตัวอย่าง : A Life Too Short The Isabella Nardoni Case (Isabella O Caso Nardoni) อิซาเบลล่า ชีวิตช่างสั้นเกินไป (2023) NETFLIX บรรยายไทย

เสียงไทย + Sound Track NA IMDb คุณภาพ :
A Life Too Short The Isabella Nardoni Case (Isabella O Caso Nardoni) อิซาเบลล่า ชีวิตช่างสั้นเกินไป (2023) NETFLIX บรรยายไทย

เรื่องย่อ : A Life Too Short The Isabella Nardoni Case (Isabella O Caso Nardoni) อิซาเบลล่า ชีวิตช่างสั้นเกินไป (2023) NETFLIX บรรยายไทย

แม่คนหนึ่งกลายเป็นเป้าสนใจของผู้คนทั้งประเทศ เมื่อเธอเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกสาววัย 5 ขวบที่ตกลงมาจากอะพาร์ตเมนต์ของผู้เป็นพ่ออย่างมีเงื่อนงำ

×
© CopyRight 2023 -